EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Nu förbjuds ämnen som är konstaterat cancerframkallande, reproduktionsstörande eller kan skada generna, i skor och textilvaror.  Syftet med förbudet är att minska användarnas exponering för ämnena, och det är första gången som EU-kommissionen föreslagit ett så brett förbud när det gäller användning av farliga ämnen i konsumentvaror. Kemikalieinspektionen har i ett tidigare regeringsuppdrag visat att det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. En av slutsatserna var att en särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna. Förbudet omfattar 33 farliga ämnen som kan hittas i många hudnära varor. Delar som är gjorda av skinn och läder omfattas däremot inte då de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.