EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Nu förbjuds ämnen som är konstaterat cancerframkallande, reproduktionsstörande eller kan skada generna, i skor och textilvaror.  Syftet med förbudet är att minska användarnas exponering för ämnena, och det är första gången som EU-kommissionen föreslagit ett så brett förbud när det gäller användning av farliga ämnen i konsumentvaror. Kemikalieinspektionen har i ett tidigare regeringsuppdrag visat att det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. En av slutsatserna var att en särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna. Förbudet omfattar 33 farliga ämnen som kan hittas i många hudnära varor. Delar som är gjorda av skinn och läder omfattas däremot inte då de normalt innehåller andra slags ämnen än de som finns i textilmaterial.