”Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare.” Det skriver ett antal klimatforskare som idag demonstrerar med Greta på Mynttorget i Stockholm.

Idag demonstrerar ett mindre antal klimatforskare med Greta Thunberg på Mynttorget i Stockholm.

20 augusti 2018 inledde Greta Thunberg en klimatstrejk utanför Sveriges Riksdag, som hon fortsatte med fram till Riksdagsvalet den 9 september. Sedan dess har hon strejkat på fredagar, och planerar fortsätta tills svensk politik är i linje med Parisavtalet. Initiativet har spridits till många delar av världen och har uppmärksammats av internationell media.

Idag har klimatforskare samlats på Mynttorget för att stötta Greta Thunberg, och har också skrivit ett brev. I brevet står det:

"Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare. Vi vill visa vårt stöd för Gretas skolstrejk, och visa att även vi är frustrerade över att klimatpolitiken går för långsamt framåt.

Den nya IPCC-rapporten visar att vi inte klarar Parisavtalets 2°-mål utan drastiskt förändrad politik. Ländernas nuvarande åtaganden under Parisavtalet kommer att orsaka temperaturökningar på 3–3.5 °C till 2100 snarare än <2 °C. Därför ber vi våra politiker inför klimattoppmötet i Katowice att göra allt för att det nya avtalet ska bli mer effektivt och bindande, och att överenskomna utsläppsminskningar är tillräckliga för att klara 2°-målet. Vi vill att Sverige följer våra egna åtaganden att minska koldioxidutsläppen med 40 % till 2020, och inräknar utsläpp utomlands orsakade av vår konsumtion.

Vi naturvetare är skolade i att uttrycka oss försiktigt. Det är en viktig del i vår utbildning att presentera resultat utan värderingar; fakta ska tala för sig själv. Detta kan vara en orsak till varför allmänheten, media och politiker undermedvetet underskattar allvaret i det vi rapporterar. Ord som very och extremely förekommer sällan i naturvetenskapliga texter, även om många skeenden vi nu observerar är extrema, exempelvis:

 • Koldioxidhalten i atmosfären idag är högre än på 800 000 år
 • Globala medeltemperaturen har ökat mer än 1°C sedan 1880-talet
 • Havsytan har höjts och haven har blivit varmare och surare
 • Arktis havsis på sommaren är mindre än den varit på 100 000 år

Förändringarna sker snabbare än någonsin förut, och forskarna är överens om att det till största delen beror på människans förbränning av fossila bränslen. Forskare har varnat för växthuseffekten sedan 1896, men förbränningen av fossila bränslen har fortsatt att öka exponentiellt. Om vi handlar nu kan vi undvika en snabb förlust av klimatstabiliserande istäcken och flera meters havsnivåhöjning. De val våra samhällen gör under de kommande åren är kritiska för att förhindra en accelererande uppvärmning – och det mänskliga lidande det skulle leda till.

Gretas skolstrejk är ännu en väckarklocka, nu måste vi lyssna."

Bland forskarna syns Maria Johansson vis Stockholms universitet, Douglas Nilsson vid ACES vid Stockholms universitet och Lon Hansson, doktorand vid Stockholms universitet.


Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Dag Lindgren skriver:

  Jag tycker inte forskare skall gå i spektakulära populistiska demonstrationer i områden där de är specialister, det minskar tilliten till de objektiva fakta de kommer att presentera i framtiden att de har förutfattade meningar vartåt resultaten kommer att peka.
  Greta och hur media tar upp henne är en psykosocial drivare. Jag personligen sympatiserar med vad hon driver och tror det gör det lättare för folket och politikerna acceptera de obekväma beslut som jag tycker behövs.
  Det är alltid mycket komplext och blir komplexare vilka drivarna är för sociala media av olika slag. Hörde igår ett föredrag huvudsakligen fokuserat på tjuvskytte av noshörningar i Krugerparken och förstod hur komplicerat det är och näst intill omöjligt även för en insatt specialistforskare att få en klar bild av vikten och underlaget för olika drivare samt vad som faktiskt händer jämfört med visioner.
  EXTRAKT artiklar bidrog till att få mig att titta djupare på underlag och då faktiskt ta ställning för att Sverige de närmaste decennierna kommer att bli dubbelt så ”drabbat” av global warming som världen och därför bör tänka mer på det. Det var förvånande att meteorologerna hade lite olika uppfattning om den hittillsvarande uppvärmningen i Sverige var 1. mer än eller 2. ungefär lika eller 3. knappt dubbelt så stor som den anses varit för världen. Säkerheten i den historiska temperaturens utveckling sista halvseklet är så stor att meteorologerna borde kunna uttala sig mer precist.
  I Sverige går uppvärmningen dubbelt så fort (mer än dubbelt så fort i nordliga Sverige). Detta beror huvusakligen dels på att uppvärmningen är större över land än över hav och dels på att det arktiska istäcket minskar. I Sverige är det redan två grader varmare, och stora delar av Sverige överskrider redan nu Parisavtalets globala (högre) målsättning.
  Mina meteorologiska överväganden för Sverige bygger på en SMHI 2018 artikel: https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/storre-temperaturokning-i-sverige-an-i-varlden-i-genomsnitt-1.139719 Det står att jämförelse visar att för 1991-2017 har den globala medeltemperaturen ökat med 0,44 grader, jämfört med normalperioden 1961-1990.” och ”årsmedeltemperaturen i Sverige blivit 1,06 grader varmare 1991-2017, jämfört med normalperioden 1961-1990. Därav borde följa att uppvärmningen av Sverige är 1.06/0.44 = 2.4, dvs uppvärmningen i Sverige sker drygt två gånger snabbare än globalt. I SMHI artikeln står också: ”I Sverige som helhet är uppvärmningen ungefär dubbelt så stor som medeluppvärmningen för hela jordytan.”
  Eftersom utsläppen vare sig i världen eller Sverige minskar nämnvärt (i Sverige tycks klimatutsläppen faktiskt ökat senaste året/åren) är det bortom rimligt tvivel att ytterligare en grads värmeökning i Sverige kommer att ske de närmaste decennierna, Parisavtalet för världen kommer att överskridas med råge för Sverige. Vad som händer därefter är oförutsägbart, men kan bli drastiskt.