Utvecklingen mot jämställdhet i skogssektorn går sakta, och till och med bakåt inom några områden. Det visar en utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Nu föreslår myndigheten 30 åtgärder för att skynda på arbetet.

Totalt är det 16 olika indikatorer som följts upp av Skogsstyrelsen. – Det är bra att vi gått framåt på en del områden, men samtidigt visar utvärderingen tydligt att det sammantaget går alldeles för trögt. Därför lägger Skogsstyrelsen i dag fram en mängd åtgärdsförslag som vi hoppas har den skärpa som krävs för att fungera som ett stöd för hela sektorn att nu ta stora kliv framåt, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör i ett pressmeddelande. De nya förslagen rör övergripande områden och synsätt men också utbildning, arbetsliv och skogsägande. Några av de 30 förslagen är:
  • Ta fram en nationell Skogsbrukets avsiktsförklaring med gemensam bild över läget och med konkreta mål över vart vi ska.
  • Skapa ett nationellt, men också regionala, samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn.
  • Höj statusen på jämställdheten genom att avsätta tillräckligt med resurser, i form av tid och budget, för jämställdhetsarbetet.
  • Sammanställ en statistikbank där skog och skogsbruk redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Fortsatt och fördjupad forskning kring uppropen och berättelserna i sociala medier under #metoo och #slutavverkat.
  • Ställ högre krav på lärare och ledning på de skogliga lärosätena.
  • Utarbeta ett index, som på ett objektivt sätt redovisar hur skolorna arbetar och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.
  • Utveckla och stötta nätverken för kvinnliga skogsägare.