Luftföroreningar påskyndar utvecklingen av lungemfysem, enligt en ny studie från Washington University.

"Vi blev förvånade över att se hur starkt luftföroreningar påverkade utvecklingen av emfysem på lungskanningar, det var i samma liga som effekterna av cigarettrökning vilket är den överlägset mest kända orsaken till emfysem", sa Dr. Joel Kaufman, professor i miljö- och arbetshälsovetenskap och epidemiologi vid skolan för folkhälsa till ScienceDaily.

Emfysem är ett tillstånd där förstörelse av lungvävnad leder till väsande andning, hosta, andnöd och ökar risken för dödsfall.

Medan tidigare studier har visat en tydlig koppling mellan luftföroreningar och vissa hjärt- och lungsjukdomar visar den nya forskningen även ett samband mellan emfysem vid långvarig exponering för alla stora luftföroreningar. Ozon visade sig vara speciellt skadligt, en förorening som ökar på grund av klimatförändringarna.

Studien baserades på över 15 000 datortomografier upprepade på tusentals människor under 18 års tid.