För att se vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar undviker Linköpings kommun att klippa majoriteten av gräsmattorna under maj och juni.

Efter att gräsmattorna fått växa kommer en inventering göras för att se vilka växter som kommit upp. Tidigare har det aldrig funnits någon ekologisk tanke kring hur gräsmattorna sköts, skriver kommunen på sin hemsida.

Det kan finnas stora vinster i att göra om gräsmattorna till äng.

– Vartenda grönstråk blir väldigt viktigt i en stadsmiljö. Har vi fler ängar så får vi fler humlor, bin, och fjärilar, säger kommunekolog Johan Molin på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

När områdena är färdiginventerade i juni kommer gräsmattorna klippas igen. Sedan kommer resultatet utvärderas inför nästa år, då gräsmattor kan komma att bli permanent oklippta.