Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Ett nytt råd i Lund får i uppdrag att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. I en årlig rapport ska forskarna föreslå förbättringar som kan bidra till att kommunen når klimatmålen. – De stora utmaningar vi nu har framför oss handlar om industrin och om transporter, där det behövs investeringar i ny teknik och i infrastruktur. Det krävs också en samhällsutveckling som betonar tillgänglighet framför mobilitet. Vår konsumtion behöver förändras i en cirkulär riktning, så att mindre går till svinn, säger Markku Rummukainen  i ett pressmeddelande. Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk ska landets efter 2045 uppnå minusutsläpp. Lunds universitet är en av de myndigheter som bidrar med kunskapsunderlag till klimatarbetet. – Det finns både kunskap och allt fler lösningar som kan bidra till minskade utsläpp och till klimatanpassning, i Lund, i Sverige och i världen. Den stora utmaningen idag är att skala upp nya lösningar och att göra det nya till norm, säger Markku Rummukainen