Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Ett nytt råd i Lund får i uppdrag att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. I en årlig rapport ska forskarna föreslå förbättringar som kan bidra till att kommunen når klimatmålen. – De stora utmaningar vi nu har framför oss handlar om industrin och om transporter, där det behövs investeringar i ny teknik och i infrastruktur. Det krävs också en samhällsutveckling som betonar tillgänglighet framför mobilitet. Vår konsumtion behöver förändras i en cirkulär riktning, så att mindre går till svinn, säger Markku Rummukainen  i ett pressmeddelande. Enligt Sveriges klimatpolitiska ramverk ska landets efter 2045 uppnå minusutsläpp. Lunds universitet är en av de myndigheter som bidrar med kunskapsunderlag till klimatarbetet. – Det finns både kunskap och allt fler lösningar som kan bidra till minskade utsläpp och till klimatanpassning, i Lund, i Sverige och i världen. Den stora utmaningen idag är att skala upp nya lösningar och att göra det nya till norm, säger Markku Rummukainen

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.