Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå, enligt en konsekvensanalys från SLU och Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen och SLU presenterade i veckan ett antal olika scenarier där Sveriges skogar används och sköts på olika sätt. De undersökte konsekvenserna för bland annat virkestillgång och skogens ekologi på 100 års sikt. – Skogen är en fantastisk resurs som vi ska bruka hållbart. Vi står idag inför olika vägval och här är de olika scenarierna ett bra beslutsunderlag för hur skogens alla värden kan användas på lång sikt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Skogsstyrelsen bedömer att högsta hållbara avverkningsvolymen ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv kommer att ligga mellan 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Idag ligger avverkningsnivån på 91,5 miljoner skogskubikmeter. – Slutsatsen är att vi har ett visst överskott av virke i landet. Ett överskott som kan användas antingen för att öka den industriella virkesanvändningen eller för att öka insatserna för att bevara biologisk mångfald, säger Magnus Fridh, skoglig expert, Skogsstyrelsen.

Läs mer här (shop.skogsstyrelsen.se)


Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Sara skriver:

    Ett överskott som kan användas för att utveckla teknikerna och kunskapen kring kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt)? Så att vi på samma ytor kan kombinera produktion, miljövård och sociala värden i stället för att avsätta vissa ytor till intensiv produktion och andra ytor till endast miljövård och rekreation…

  • Dag Lindgren skriver:

    Blir fossila bränslen dyrare ökar efterfrågan på skog, och därmed försvinner överskottet. Dessutom blir skogen tätare om uttag inte görs, vilket inte är odelat positivt för den biologiska mångfalden.