Vad hände med alla insekter som tidigare slog mot bilarnas vindrutor? Det har många funderat på, men svaret är svårt att få. Det finns ofta för lite data om de flesta arterna för att veta hur – och om – de har minskat.

Entomologer kallar det vindrutefenomenet. Men trots att många funderat på var surret tagit vägen är vindrute-observationer inte vetenskapliga, och det finns få tillförlitliga data kring hur det står till med många av våra viktiga insektsarter.

Forskare har sett oroande nedgångar i vissa arter, som bin, fjärilar och lysmaskar. Men inte alla granskas på samma sätt.
- Vi har en historia av att ignorera de icke-karismatiska arterna, vilket de flesta insekterna är, säger ekologen Joe Nocera till Science magazine.

Mycket av datan som existerar kommer från medborgarforskning och intresserade amatörer, som fågelskådare och fjärilssamlare. En entomologigrupp, Krefeld Entomological Society, har samlat data på insekter i Västeuropa sedan 80-talet. På flera ställen de undersökte under 2013 och 2014 hade insekterna minskat med upp till 80 procent jämfört med 24 år tidigare.

1989 fångade gruppen över 17 200 blomflugor, medan de 2014 hittade mindre än 2800. Nu jobbar de tillsammans med forskare för att se korrelationer med väder, förändringar i vegetation och andra faktorer som kan påverka de minskande populationerna. Förändringar i markanvändning och användning av bekämpningsmedel som neonikotinoider är dock troligtvis viktiga anledningar till minskningen av insekter.


Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Ingemar Bergkvist skriver:

  Insekter försvinner i allt snabbare takt. Det började med införande av mobilen. Nu skall man införa 5G det den sista spiken i kistan
  Jag är biodlare sen 45 år tillbaka. Har varit tillsyningsman . Det som händer med bina insekterna sen några år tillbaka är underligt och skrämmande. Drottningen lägger ägg som vanligt men samhället ökar inte i storlek utan snarare minskar. Då jag har som yrke Elektronik o Data har jag lagt märke att trådlösa nätverk ökar hela tiden. Bara i mitt hem finns 2 st trådlösa ratrar ”sändare” till datorer, mobiltelefoner med alla dessa sändarmaster. Elverket har fjärravläsning av elenergin som förbrukas i hemmet. Samfälligheten har också fjäravläsning av den energi som förbrukas i varige fastighet. Bara i vårat område finns 180 fastigheter. Med andra ord det finns många sändare ca 780 i detta bostadsområde och i hela samhället finns det väldigt många sändare som har tillkommet på senare år. Jag tror att detta har ett starkt samband med att bina inte hittar hem till kupan. Om nu detta har ett samband är det ett mycket större problem för våran existens när våra viktigaste insekter slås ut. Bina har ett stort ekonomisk värde. Jag har även märkt att nästan alla insekter har minskat snabbt i antal. Man behöver inte skrapa vindrutan på bilen från insekter längre, allt detta började med införande av mobiltelefoner. Förbjud 5G!!!! Att införa 5G vore en katastrof.
  Ingemar Bergkvist

 • Gunnar Solaas skriver:

  Det är enkelt att reparera insektsfrågan men det gär inte att stoppa vetenekapen, Läs min artikel som publiserades i iljömagasinet nr. 18. 2017

  Strålning från mobiltelefoner och master.

  Nästan varenda människa har sin egen uppfattning om strålningsrisken från mobiltelefoner och master.
  I den ofta heta debatten om strålningsrisker finner jag att det fattas en del kriterier.
  Jag skall göra mitt bästa för att klargör det hela.
  Vi har haft radiostrålning sen 30-talet. Då var sändarna kraftiga. Det var långt mellan dem. Motala sände på långvåg med 150 kW.
  Mellan- och kortvågsstationer med starka sändare byggdes fram till 50-taet då FM radion ersatte den gamla radiotypen AM. Även dessa stationer hade starka sändare. Det var inte många som talade om deras skadliga inverkan på hälsan. Dock finns det rapporter som antyder en ökning av cancerfallen. Det finns också rapporter om att det gick att bota cancer med radiofrekventa vågor. (Royal Rife 1934 kan googlas).
  På 80-talet kom NMT och på 90-talet kom GSM. Sen, i början av 2000-talet kom 3G.
  En radiosignal består av 2 komponenter: Bärvåg ock modulation. Jfr. med en bussbiljett. Papperet är bärvågen och kan se ut lite hursomhelst. Det viktiga är informationen, modulationen. Det går dock inte att skicka var för sig.
  Den gamla typen radio, lång- mellan- och kortvåg hade en amplitudmodulerad bärvåg AM. Modulationen bestod i att man varierade bärvågens amplitud. Ju längre bort man var ifrån sändaren ju mer brusade det. Den som bodde illa till kunde inte lyssna på radio. Sen kom FM. Då var det inte amplituden som varierade utan frekvensen. Signalen i högtalarna var lika fin helt till man kom i utkanten av sändarens område. Denna typ av radiosändningar kommer sen att ersättas av DAB-radio. Digital Audio Broadcasting. Ett mål, satt av regeringen, är att släcka FM-nätet 2022. Kanske försvinner radion helt för att ersättas av internet.

  Lite fakta
  2003 kom 3G. Samma år försvann insekter och därmed småfåglar. Före den tid måsta man stanna bilen då och då för att skrapa insekter och blod under en resa genom Sverige. Numera kan man åka 100 mil utan att behöva skrapa en enda fluga. Varför? Strålning från master? Det är ingen skillnad i bärvågen hos 3G och GSM. Skillnaden ligger i modulationen, informationen. 3G kan transportera mycket mer information, mycket snabbare än GSM. Detta kräver en mer komplicerad modulation av bärvågen. Ändå talas det enbart om bärvågens styrka när de skadliga verkningarna debatteras.
  Det finns högt uppsatta myndighetspersoner som fortfarande hävdar att de enda skadliga påverkan är den termiska, uppvärmningen. JAG TROR ATT DET ÄR KOMPONENTER I MODULATIONEN SOM TAR DÖD PÅ INSEKTERNAS EMBRYON.Märk: 3G kom samma år som insekter och småfåglar försvann.
  En liten skillnad mellan GSM och 3G är att pga den högre kapaciteten kräver 3G starkare signal. Detta innebär att stationerna måste ligga något tätare. Ett avstånd på 250 meter kan sättas som riktvärde inom stadsområden.
  De gränsvärden, (för bärvågen), som finns idag baseras på dem som fastställdes 1948.
  De har visserligen reducerats under åren, men det är ändå de termiska effekterna myndigheterna talar om. Som en kuriositet kan nämnas att mikrovågsugnen var totalförbjuden i hela Sovjetunionen från 1976 till Sovjetunionens fall.
  Man kan utan risk värma upp hela kroppen från 37 till 39 grader. Inte med mikrovågor men t. Ex. feber. Lokaluppvärmning av huvudet? Knappast, eftersom den kraftiga blodcirkulationen i huvudet kyler effektivt. Ta det lilla telefonbatteriet, koppla det till ett 6 volts värmeelement och försök värma en liter vatten. Då får du den maximala energin från batteriet. Om denna energi skall omvandlas till mikrovågor försvinner en stor del i processen. Varför blir telefonörat varmt? Det blev det även med de gamla telefonlurarna. När kylflänsen, örat, kläms ihop och man pressar luren mot örat samlas svett och det blir hett.
  En annan tanke är att kroppen, och speciellt hjärnan, är uppbyggd av halvledare, transistorer, flytande kristaller. Där finns kanske komponenter vi inte ens känner till, etc. Kan man tänka sig att dessa är mer effektiva och känsliga än något som människan har konstruerat? Om vi döper om nervcentra till servrar blir bilden en helt annan. Det finns gott om artiklar på internet som visar hur man kan koppla datamaskiner till hjärnan och simulera olika funktioner. Det som kanhända sker är att 3G modulationen detekteras av servrarna i hjärnan och tolkas av dessa. Detta kan leda till feltolkningar.
  Det mest effektiva sätt att överföra energi är resonans. Tänk på sångerskan och kristallglaset. Finns det någon komponent
  i 3 G-modulationen som resonerar med någon komponent i hjärnan?
  Se National Geographic Sverige no 3 2014, 150000 km fiber i hjärnan.
  Vilka signalnivåer är då skadliga? Hur lågt man måste gå vet jag inte. Vad jag vet är att många länder ligger 1000 ggr lägre med sina gränsvärden. Ändå manar myndigheterna till försiktighet med att ge telefoner till barn. I detta sammanhang kan det vara intressant att tänka på att telefonens uteffekt styrs av mastens signalstyrka. Ju lägre signal från masten – ju högre utsignal från telefonen, Biter vi oss själva i svansen?
  Kan 3G påverka spermier och embryon? Vi får kanske leva utan insekter och småfåglar. 30% av unga människor är infertila. Varför?
  Med stor sannolikhet ligger dagens gränsväreden på tok för högt.
  Åter till signalstyrka. Vi var en gång i tiden några killar som arbetade med industriell mikrovågsvärmning. Vi använde vanliga lysrör för att kolla läckage. Vi kände också med händerna om där fanns mikrovågor. Många gånger var det varmt i magen. Vi var på ögonkontroll flera gånger utan att hitta annat än åldersförändringar.
  Dessa anläggningar hade ingen modulation. Effekterna varierade mellan 1 och 25 kW. De termiska gränsvärdena gällde då.
  Det finns mycket mer att diskutera, men nu orkar vi inte mer i dag,
  Vid pennan Gunnar Solaas. Gunnar.solas@home.se.
  11te aug. 2017 Norra Cypern.

 • b-o k skriver:

  Hur mycket påverkar mikrovåger/strålning tex från sateliter mobilnät,wifinät,radiovåger,trådlöst, av läsning av el fjärrvärme mm som korsar varandra och bildar cocktail av olika våglängder/strålning ,magnetfält tex röntgenvåger runt om oss i luften,solens mikrovåger/strålning klarar människan,djurvärlden av att filtrera bort de skadliga vågerna och tillgodogöra sig de goda medans de skapade mikrovågerna går rakt igenom kroppen och skadar långsiktigt allt .Jag är född i norrbotten på 60-talet och uppvuxen i de hus/trädgård som jag bor i nu,det var mycket mer humlor 1000-tals och pollinerande insekter och mygg på 60-70 och början 80-talet än vad det är idag,man får vara glad om man ser en handfull humlor varje sommar så man får äpplen i äppelträden vinbär i buskarna mm.det kan kanske påverka klimatet också

 • Stephan Mangold skriver:

  I boken ”KVANTBIOLOGI En expedition till vetenskapens frontlinjer” av författarna Jim Al-Khalili och Johanjoe McFadden, Fri Tanke förlag (2017) beskrivs området överskådligt. Där gör författarna gällande att molekylära biologiska funktioner i proteiner, enzymer och DNA kan förklaras med kvantfysikaliska principer i småskaliga system på nanometernivå. Kvantfysikens lagar sätter det sunda förnuftet helt ur spel genom begrepp som superposition, koherens, tunnling och hoptvinning. Partiklar kan befinna sig på flera ställen samtidigt, passera igenom omöjliga barriärer och påverka varandra på förunderligt långa avstånd. Inom kvantbiologin gäller inte de klassiska fysiska lagarna såsom vi är vana vid att förstå dem.
  Det intressanta är att dessa kvantbiologiska system är ytterst känsliga för yttre påverkan. Boken ger exempel på fåglars orienteringsförmåga med hjälp av jordens magnetfält. Om en magnetisk våg på 1,3MHz, som är väsentligt mycket svagare än jordens magnetfält, kommer i resonans med det kvantbiologiska systemet störs fåglars förmåga att orientera sig. Detsamma skulle kunna gälla insekter.
  Kan det vara så att en elektromagnetisk våg i 3G-modulationen stör det kvantbiologiska systemet? Även doftigenkänning styrs av kvantbiologiska processer.
  Detta kvantbiologiska forskningsfält är bara i början och visar hur de känsliga kvantbiologiska processerna kan fungera i celler, sinnesorgan och hjärnor. Kvantbiologin kan mycket väl påvisa orsakerna till att 3G-modulationen tar död på insekternas embryon.

 • Dag Lindgren skriver:

  Svenska universitet borde kunna ge klarare svar på om det blivit avsevärt färre insekter eller ej

  • Lasse Wikars skriver:

   Jo, man verkligen hålla med om att vi borde ha haft en långsiktig monitoring av insekter i olika miljöer. Tyvärr är det inget som finns, annat än för ett par enstaka skadegörare (t.ex. bladlöss via sugfällor och granbarkborre via feromonfällor). Sedan finns det många svårigheter med att designa en uppföljning av insekter. Populationsstorlekar (och t.ex. flygaktivitet – vilket är relevant om man nu använder malaisefällor som det gjordes i det europeiska projektet ) varierar med många tiopotenser mellan år, främst beroende på väder. Man får hoppas att studien stimulerar till forskning även i vårt land, och gärna i både skogs- och odlingslandskap.

 • Jan Kronberg skriver:

  Det är nog ganska logiskt att antalet arter och individer av insekter minskar. Det gamla landskapet som var uppbyggt som en mosaik med öppna diken och mindre vattendrag har försvunnit. Alla typer av insekter får svårare i stora täta skogar och bland stora sammanhängande åkrar. Giftanvändningen gör väl sitt till.

  Det finns mycket man kan göra. Ät ekologiskt mat eftersom antalet arter och individer av insekter är rikare kring sådana gårdar.

  Sätt upp biholkar för att kompensera för död ved. Odla bi- och fjärilsvänliga växter samt ha hela tiden något som blommar. Vatten är också viktigt.

  Bara lite exempel. Tänk till omkring det du är satt att förvalta,

 • Docenten skriver:

  Lutningen på moderna bilrutor är dubbelt så stor som på äldre bilar. Det är därför det är svårt att sätta sig på plats i framsätena, vilket alla av medellängd eller mer kunnat konstatera. Det är gjort så för att minska luftmotståndet. Därmed mosas färre insekter, de sveps över bilarna.

  • Kent Olsson skriver:

   Jag har kört bil i många år men sista åren har insekterna försvunnit från rutan. Nu har det blivit ett uppmärksammat problem. Docenten har kanske ett bra svar?