De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i våra försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen har enligt den första nationella utvärderingen varit lyckad och lett till betydligt fler arter.

Sedan 1970-talet har svenska sjöar kalkats för att motverka skador på fisk och annan fauna. Nu har en studie som omfattar drygt 30 års miljödata utvärderat kalkningens effekter på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. - Rapporten visar att antalet arter ökar betydligt efter kalkning, särskilt i de vatten som var surast innan kalkningen påbörjades, säger Ingemar Abrahamsson på HaV i ett pressmeddelande. I genomsnitt har antalet arter av bottendjur ökat med åtta arter, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. I de suraste vattnen ökade antalet från 22 till 37 arter, en ökning med nästan 70 procent. - I stor utsträckning är även artsammansättningen likadan i kalkade vattendrag som i de okalkade referenser som aldrig försurats. Det finns emellertid en intressant avvikelse som innebär att några arter som är känsliga för låga pH-värden är något mindre vanliga i kalkade vattendrag, säger Johan Ahlström som är författare till rapporten.