I dag presenterade forskare en rapport som slår fast att klimatmodellerna bygger på en övertro på tekniska lösningar. Enligt experterna kan ingen av de tekniker som diskuteras eller finns i dag motverka klimatpåverkan i omfattningen exempelvis IPCC:s modell räknar med.

I de flesta scenarier för hur klimatmålen ska nås räknas med teknik som fångar upp och lagrar redan gjorda utsläpp. Nu slår slår EASAC, de Europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organisation, fast att tekniker för att fånga in växthusgaser är viktiga - men otillräckliga. En rad europeiska experter har granskat och sammanställt befintliga forskningsrapporter om tekniker för negativa utsläpp. De har bland annat tittat på effekterna av trädplantering, jordbruksmetoder som binder kol i marken, gödsling av haven för att öka biologisk produktion, och tekniker som direkt kan suga upp koldioxid ur atmosfären. Slutsatsen är att ingen av metoderna kan att ta bort koldioxid i omfattningen som finns i bland annat FN:s klimatpanels IPCC:s scenarier. – Om man räknar på teknikerna var och en för sig kan det vara teoretiskt möjligt att nå de nivåer som finns i olika klimatscenarier. Men ska man tillämpa alla samtidigt så går det inte, de konkurrerar med varandra när det till exempel gäller landområden, säger Christopher Juhlin, professor i geofysik vid Uppsala universitet, som har medverkat i rapporten, till DN. Nu uppmanar de beslutsfattare att skärpa arbetet med att minska utsläpp.