Ny forskning utmanar idén att innovationer främst sker i storstäder.

Tidigare har man tittat på var innovation skapas genom att undersöka patent, vilket oftast betytt huvudkontorets adress. Men då de flesta huvudkontor ligger i huvudstäderna har nu forskare vid Luleå Tekniska Universitet breddat undersökningen och kunnat visa att det ger en skev bild av vilka regioner som är innovativa.

– Det vanligaste sättet att mäta innovationer har tidigare varit genom att titta på vilka företag och regioner som har patenträttigheter. Men det är ett trubbigt instrument som inte återspeglar verkligheten. Vi har istället undersökt effekterna av innovativitet, säger Håkan Ylinenpää vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten visar att glesbygd snarare har legat till grund för många innovationer.

– Att vi befinner oss där det är mörkt, kallt och långt borta har inneburit en konkurrensfördel på många sätt. Distansöverbryggande spetsteknik har utvecklats tack vare att vi har haft ett behov av det. Kunskapen om att arbeta på distans har också exporterats eftersom behoven ser likadana ut i andra glesbefolkade regioner i världen, säger Håkan Ylinenpää.

Nu används forskningsresultaten som kunskapsunderlag för politiker och tjänstemän kring hur innovativa nätverk och innovationer kan skapas i regionerna. Som exempel har forskarna bidragit med konkreta verktyg under arbetet med Norrbottens regionala innovationsstrategi som ska presenteras i höst.

– Vi hoppas att våra resultat kommer att avspegla sig i satsningar som görs framöver, säger Håkan Ylinenpää.