Nu kan det bli enklare att mäta luftpartiklar som påverkar människors hälsa. I en ny avhandling har Miriam Shirdel visat att en nyutvecklad analysmodell kan underlätta mätning av damm i exempelvis arbetsmiljö.

Enklare sätt att mäta luftpartiklar kan bidra till en hälsosammare närmiljö. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Mariam Shirdel studerat en passiv partikelprovtagare som kan användas tillförlitligt utan att behöva el.
– Med tanke på hur farligt det faktiskt är att andas in luftburna partiklar är det viktigt att hitta metoder som gör att man så enkelt som möjligt kan hålla koll på föroreningarna, säger Mariam Shirdel, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Jämfört med dagens teknik underlättar passiv provtagning mätning av damm i exempelvis arbetsmiljön då de kan göras mindre och man slipper ordna med strömförsörjning vid provstället.