För första gången finns nu en metod som lyckas återvinna textil från en blandning av bomull och polyester. Sex års forskning ligger bakom den nya tekniken som forskarna menar är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.

Kläder består av olika material och fiberblandningar, och för att kunna återvinna dem krävs utveckling av nya teknologier och innovationer. Nu presenteras en världsunik återvinningsprocess för textilier gjorda av bomulls- och polyesterfiber.

– De olika fibrerna i tyget måste separeras innan de återvinns. Polyestern som är en syntetisk fiber är generellt enklare att hantera än de komplexa naturliga bomullsfibrerna, men tack vare nationell spetskunskap inom cellulosakemi har vi hittat en lösning som även tar till vara på bomullen. Därför är vår separationsprocess, med cirkulära lösningar för båda materialen, ett viktigt bidrag till de framtida globala systemen för textilåtervinning. Det behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för mode och textilier, säger Dr Hanna de la Motte som lett projektet, i ett pressmeddelande.

Idag återvinns knappt någon textil globalt. Istället förbränns kläderna, eller läggs på deponi. Samtidigt är modeindustrin i stort behov av mer hållbara materialalternativ, vilket innebär att textilåtervinning är en ännu outnyttjad resurs.

Den nya processen, som kallas Blend Re:wind, har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Future Fashion av forskare vid Chalmers och RISE tillsammans med skogsindustriföretaget Södra.

– Det tog sex år att komma till denna punkt då vi ser lovande resultat i vår process för framtida textilåtervinning. Men vi är inte ensamma, det finns många briljanta återvinningsinnovationer och framtiden behöver mer forskning inom området. Gällande Blend Re:wind är vår bedömning är att den har stor potential på den globala marknaden i framtiden, säger Dr Hanna de la Motte.