Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

Från 2021 ska hårdare energikrav gälla för nya byggnader, som en del av införandet av "nära nollenergi"-regler. I en debattartikel kritiseras nu Boverkets föreslagna skärpning. Enligt debattörerna fick förslaget skarp kritik när det för ett drygt år sedan skickades ut på remiss, "framför allt för att det baseras på mängden energi som köps in till byggnaden och inte hur mycket den faktiskt använder. Det leder till att nya byggnader inte blir tillräckligt energieffektiva". Boverket vill i sitt förslag gynna förnybar energi, men enligt kritikerna innebär det i praktiken att det blir möjligt att bygga mindre energieffektiva hus. "Förnybar energi bör främjas, men inte på bekostnad av väl isolerade väggar, tak, fönster och dörrar", skriver debattörerna som ifrågasätter att förslaget är förenligt med klimatmålet och menar att det borde granskas av det klimatpolitiska rådet. "Använd därför det klimatpolitiska ramverket för att se till att vi undviker att bygga in oss i återvändsgränder och för att säkerställa att lagar, regler och riktlinjer drar åt samma håll – mot en hållbar framtid", skriver Mats Björs från Swedisol, Håkan Wirtén från Världsnaturfonden WWF och Linda Burenius Magnusson från 100 % Förnybart. Läs hela debattartikeln här >