Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag att analysera sommarens torka. De ska också föreslå åtgärder som kan stärka livsmedelssektorns förmåga att hantera extremt väder i framtiden.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att sammanställa erfarenheter och synpunkter om sommarens torka från företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Myndigheten ska också analysera resultatet och föreslå eventuella åtgärder för att förstärka jordbrukssektorns förmåga att stå emot extremväder i framtiden.
Bland annat ska de titta på vilka långsiktiga konsekvenser sommarens torka kan innebära för jordbruks- och livsmedelssektorn, och se hur torkan har påverkat olika typer av företag ekonomiskt och vad som judiskt kan underlätta för företagen vid extremt väder i framtiden. Dessutom ska de ta hänsyn till erfarenheter från hur andra länder hanterat extrema vädersituationer. Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2019. Läs mer på regeringens hemsida