Naturvårdsverket har tagit fram en informationsbroschyr med råd för att hindra spridning av invasiva och främmande arter i trädgården.

Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård är det viktigt att ta bort dem. De kan sprida sig snabbt på bekostnad av andra växter och skapa problem för vår biologiska mångfald.

Arter att hålla utkik efter är bland annat blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros.

Råd för dig med invasiva arter:

  • Se till att få bort hela växten, även rötter och frön
  • Lägg dem inte på komposten, utan bränn upp dem istället
  • Transportera växterna i förslutna säckar
  • Rapportera till Artdatabanken om du hittar invasiva växter ute i naturen

Naturvårdsverket uppmanar också att fråga en växthandlare om råd eller läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida innan du planterar en okänd växt.

Läs hela informationsbroschyren här