Enligt forskare vid finska Aalto-universitetet kan solen täcka över 80 procent av energin som krävs för att värma upp fiska hushåll. Liknande förhållanden gäller även för resten av Skandinavien.  

 Forskarna beräknade hur mycket värme som användes när hushållen utnyttjade solenergi för uppvärmning och lagrade energi inför kalla perioder.
- Resultatet har beräknats för förhållandena i Finland, men gäller i princip även för Sverige, Norge och på annat håll på samma breddgrad. Visserligen påverkar de lokala förhållandena i någon mån, säger Hassam ur Rehman, som disputerar i ämnet vid Aalto-universitetet. När forskarnas beräkningar utgick från att priset på solenergi var konkurrenskraftigt täcktes 53–81 procent av hushållens årsförbrukning av uppvärmningsenergi. Lägre priser har redan gjort solenergin till ett konkurrenskraftigt alternativ på energimarknaderna även i Norden. I Danmark, till exempel, har användningen av solenergi i fjärrvärmeproduktionen ökat snabbt. Nu lyfter forskarna solenergi som ett ekonomiskt och miljömässigt val. - Exempelvis i Finland går över 80 procent av energiförbrukningen åt till att värma byggnader och vatten, och behovet ökar hela tiden. Solenergi ger ekonomiskt rationella möjligheter att samla energi för ändamålet och minska koldioxidutsläppen, i synnerhet i södra Finland, där största delen av befolkningen bor, säger professor Kai Sirén på Aalto-universitetet i ett pressmeddelande. Forskarna provade olika lagringsmetoder i sina beräkningar.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Mattias A skriver:

  Detta är en ett år gammal artikel se vidare http://www.aalto.fi/sv/current/news/2017-06-20/ ”Forskarna beräknade mängden värme man fick ut för användning när energin för uppvärmningen av hushållen samlades med soluppvärmning och insamlad energi lagrades inför kalla perioder. Forskarna prövade i sina beräkningar såväl vattenlagring i ackumulatortankar på markytan, avsedda för kortvarig lagring, som säsongslagring i borrhållslager. Resultaten var beroende av hur värmepumparna samt ackumulatortankarna och borrhålslagren för lagring av värmeenergi användes tillsammans. ”

  50% från sol är inget större problem om man planerar huset ordentligt vid byggandet. Med ett ordentligt och bra isolerat hus och då man kombinerar solel och solvärme samt värmepumpar med bra värmelagring går det nog att komma upp i 80 %.

  Lite dålig bakgrundsinfo i artikeln…

 • Håkan skriver:

  Troligen räknar de att använda solel och någon form av lagring av denna från sommar till vinter.

  Redan för ca tio år sedan hörde jag liknande uppgifter.
  T.ex att det krävs inte mer än Gotlands yta för att producera så mycket el som Sverige behöver. Då var problematiken ekonomi och lagring.

  Här i Sverige växer det ju nu upp fler och fler solelsparker, för det finns gott om outnyttjad mark. Och lagring kan ju idag ske på en mängd olika sätt. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med ca 5-7% avkastning som ökar när el priset stiger.

 • Björn skriver:

  När jag läser detta misstänker jag att ”forskarna” är ren bedragare eller att de tappat bort några nollor. Jag utgår från egna erfarenheter. Vi bor på Kanarieöarna i ett hus som varken kräver värme eller kyla, bara varmvatten. Varmvattnet värms i en vattenburen solpanel. Trots att vi har rikligt med sol är det nödvändigt att att tillföra extra värme (el) under de fyra vintermånaderna. Ackumulatortanken på 160 liter är väl isolerad men mycket värme går förlorad under natten. Mina mätningar visar att vi under en molnig dag behöver vi tillsätta 2,8 kWh. Nu har jag effektiviserat systemet så att solpanelen förvärmer vatten till en 15 liters tank med värmeelement. Därigenom minskade elförbrukningen under en molnig dag till 1 kWh. Vårt hus är på 260 m2 och det förstår väl var och en att om det huset låg i Sverige skulle kostnaden för en anläggning bli svindlande. Vår solpanel är på 2 m2. Hur många sådana skulle krävas i Sverige? Vad kostar enbart installation av solpaneler, värmepumpar och ackumulatortankar?
  Som nämndes i artikeln innehöll beräkningsresultatet osäkerhetsfaktorer. Mina resultat bygger på mätvärden.