Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

Idag överlämnade Klimatpolitiska rådet en rapport till regeringen. Särskilt fokus ligger på transportsektorn.

"Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, men istället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar. Men det finns goda förutsättningar och många positiva initiativ som talar för att Sverige kan öka takten", säger rådets ordförande Ingrid Bonde.

Rådet presenterade tio rekommendationer för regeringen. Bland annat anser de att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag, att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att lagregler införs som ger regeringen möjlighet att pröva nya större anläggningar som kan motverka de nationella klimatmålen.

Dessutom lyftes transporter speciellt.

"Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Med nuvarande förutsättningar och beslut når vi bara halvvägs till målet att minska utsläppen med minst 70 % till år 2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna mandatperiod", säger Johan Kuylenstierna, rådets vice ordförande.

Inom transporter föreslås att politiken:

  • inför ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel,
  • slutar subventionera bilar, och
  • påskyndar elektrifieringen av vägtransporter.

Ladda ner rapporten här