Restprodukter från rapsoljetillverkning har visat sig innehålla essentiella aminosyror som vegetarianer har svårt att tillgodogöra sig. Nu arbetar forskare vid Lunds Universitet för att utveckla ett livsmedel som kan utmana quorn och soja, något som kan ha många fördelar. 

– När jag och mina kollegor Marilyn Rayner och Ingegerd Sjöholm började kolla på varför rapsresten inte används som människoföda sa vi till oss själva ”antingen är vi dumma i huvudet. Eller så är vi något stort på spåren”, berättar Karolina Östbring, livsmedelsforskare vid LTH i ett pressmeddelande.

Bland fördelarna nämns förutom hälsoaspekten mindre import av soja och bättre villkor för bönderna. – Odlarna är så klart mycket intresserade av att utnyttja de skördar så långt möjligt. Idag säljer bonden rapspressresterna för två kronor per kilot. Om de kunde sälja pressresterna som råvara till nya produkter skulle försäljningspriset öka mycket. Det blir en win-win-situation där vi utnyttjar jordens resurser bättre samtidigt som vi förbättrar ekonomin och slipper importera så mycket soja.
De senaste åren har det kommit många rapporter om köttets påverkan, och Karolina Östbring tror att den svenska köttkonsumtionen snart nått sin toppnivå. – I USA nådde man år 2012 ”peak meat” då köttkonsumtionen enligt statistiken för första gången minskade jämfört med föregående år. Den trenden kommer säkerligen också till Sverige snart. Redan nu har köttätandet stannat upp i Sverige och ökar inte lika kraftigt som tidigare år. Vi närmar oss ”Peak meat”. I projektet samarbetar forskarna med odlare, och även industrin har visat intresse. Om allt går som planerat kan produkten finnas på marknaden inom några år.