I nästa års budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner kronor för ett renare hav. Pengarna ska gå till att sanera vrak, skydda marina områden, motverka övergödningen och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

I maj presenterade regeringen en satsning på 100 miljoner kronor per år till 2020 för att minska spridningen plast. I en sammanställning uppgår nu regeringens nya satsningar på havet till 600 miljoner kronor. – Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat och jobb till bad och strandpromenader. Med den här budgeten kommer Sverige ta ett rejält kliv framåt i det arbetet, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande. Exempel på de nya satsningarna:
  • Anslaget för att hantera miljögifter i Östersjön förstärks med 80 miljoner kr 2018, 100 miljoner kr 2019 och 145 miljoner kr 2020.
  • För att minska läkemedelsrester satsas 50 miljoner kronor under 2018, 55 miljoner kronor under 2019 och 75 miljoner kronor under 2020.
  • Under 2018 satsas 60 miljoner kronor för att bland annat minska tillförsel av näringsämnen som lagrats på botten av sjöar och hav.
  • För att säkra dricksvattenförsörjningen och våtmarkernas ekosystem satsas 200 miljoner kronor per år på våtmarker.
  • Anslaget för marint områdesskydd förstärks med 50 miljoner kr 2018 och 67 miljoner kr för 2019 respektive 2020.
Läs mer på Miljö- och Energidepartementets hemsida.