Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Svenskar genererar årligen omkring hundra miljoner ton koldioxid, där 53 miljoner ton är del av den officiella statistiken. Samtidigt som utsläppen från den inhemska delen minskar, ökar delen från import av varor och utrikes resor. För att få bättre statistik och användbara mätmetoder har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga klimatavtrycket på djupet. – För att kunna hitta politiska styrmedel ser vi att vi behöver gå ner i enskilda sektorer för att få bättre statistik och mätmetoder, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till SvD. Uppdraget ska vara avslutat den 31 januari 2019.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Roger Bydler skriver:

    Att det ska ta över ett år att utveckla de metoder som Naturvårdsverket och SCB använder idag känns för lång tid. Dessutom har vi redan idag bra underlag för att beräkna flygets utsläpp. Vi behöver sätta in åtgärder omedelbart om vi ska kunna bli bland de länder som bidrar till att Parisavtalets ml uppfylls.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det vore enkelt att omedelbart höja kostnaderna för utrikes flyg med skatter eller avgifter och därmed reducera denna ökande källa till utsläpp. Kostnadsökningen kan göras låg i början för att 1) markera; 2) lära tekniken att kostnadsbelägga så flygandet minskar; 3) undvika överflyttning till utländska flygplatser; 4) tänka mer på hur kostnadsökningen skall bli mindre för mer miljövänligt flyg.