När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Maten står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas klimatutsläpp. Elin Röös, forskare på institutionen för energi och teknik, har tagit fram Mat-klimat-listan. Där listar hon klimatavtryck från olika livsmedel, som ägg, godis och potatis.

Elin Röös, forskare, SLU
Elin Röös, forskare, SLU

Köttet släpper ut mest av påskmaten, där lamm står för 21 kilo växthusgasutsläpp per kilo kött. Fisk och skaldjur släpper ut tre kilo, och potatis så lite som 0,1 kilo.

Exempel på påskmatens klimatavtryck (kg CO2e/mängd produkt).

  • Lamm 21
  • Ost 8
  • Fisk och skaldjur 3
  • Fågelkött 2
  • Ägg 2
  • Godis 2
  • Bröd 0,8
  • Läsk 0,3
  • Potatis 0,1

Listan tar upp klimatavtrycket, men tar inte hänsyn till andra viktiga aspekter som biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel och antibiotika, djurvälfärd eller näringsinnehåll.

För hållbarhetskrav i produktionen kan man titta efter miljömärkningar som KRAV, MSC för vildfångad fisk och ASC för odlad fisk.

– När det gäller fisken är det de här tre märkena man kan hålla ögonen på och då handlar det om att det ska vara ett hållbart fiske för vildfisken och lite miljöpåverkan, säger Maria Wivstrand vid centrum för ekologisk produktion och konsumtion, SLU, till SVT.

Hitta hela Mat-klimat-listan här

Mat-klimat-listan

Siffrorna som presenteras i Mat-klimat-listan är grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck. Ett medelvärde och ett variationsintervall anges för en hel kategori livsmedel, t.ex. nötkött, bröd, mjölk etc. Variationen är ofta stor inom gruppen, men medelvärdet gäller generellt som en representativ siffra för storleksordningen för de flesta varor inom gruppen.