Hur människor använder Wikipedia och internet är starkt kopplat till årstider och naturens säsongsbundna händelser, visar en ny studie. Rapporten, som var ett samarbete mellan forskare från Oxford, Birmingham och Ben-Gurion universitetet Negev, kan användas för att öka vår förståelse av vad det är som driver det mänskliga intresset för biodiversitet.

– Att få se hur onlineaktivitet ofta starkt korrelerar med naturliga fenomen visar på att folk faktiskt är uppmärksamma på världen runtomkring dem, säger John Mittenmeier vid Oxfords Universitet i ett pressmeddelande.

Forskarna analyserade över 2,3 miljarder sidvisningar över en period av tre år av Wikipedias register för att se om människors intresse online om växter och djur följde årstidernas skiftningar. Mätningarna av mängden sökningar och aktiviteten på internet kunde visa när arterna var närvarande i olika delar av världen.

Över 25 procent av arterna som förekom i den insamlade datan uppvisade någon form av säsongsbetonat beteende. Sidor med språk som talas i högre breddgrader påvisade en större grad av säsongsbundenhet överlag.

Studien ger nya möjligheter att övervaka förändringar i världens biodiversitet, hur arter rör sig och identifiera vilka arter som människor bryr sig mest om. Detta kan till exempel göra det lättare att identifiera så kallade flagskeppsarter, vilket är arter som används som ambassadör för ett större område eller miljöproblem.

Forskarna tror att studier av internetaktivitet kan göra det möjligt att mäta förändringar i geografiskt läge, såväl som förekomsten av arter.

– Från ett bevarandeperspektiv är det riktigt spännande, berättar John Mittenmeier, Oxfords Universitet, i pressutskicket.