”Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen”, menar klimatforskaren Kevin Trenberth.

Det är skillnad på väder och klimat, vilket gör att få forskare brukar uttala sig kring hur enskilda väderhändelser kopplas till klimatförändringar. Situationer kring stormen Harvey har däremot fått forskare att mena att klimatförändringar sannolikt gjort situationen värre. Det har varit ovanligt varmt i den mexikanska golfen, mellan 1,5 och 4 grader varmare än normalt. "Det här är stormens bränsle. Även om dessa stormar förekommer naturligt kan den bli mer intensiv, kanske lite större, mer långvarig och med mycket tyngre regnfall [på grund av den havsvärmen]", säger Kevin Trenberth, seniorforskare vid U.S. National Center for Atmospheric Research till The Atlantic. Den ovanliga värmen kan också förklara att Harvey intensifierades ända tills stormen drog in över land, vilket är unikt för området sedan data började samlas in för 30 år sedan. Stormarna i området brukar lugna ner sig när de närmar sig land då de drar upp kallare vatten från djupet. Trots att Harvey drog upp vatten från mellan 100-200 meters djup var vattnet inte kallt nog för att lugna stormen. "Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen", sa Kevin Trenberth. "Det kan ha varit en stor storm, och den kan ha orsakat många problem i alla fall - men [klimatförändringar som orsakas av människor] förstärker skadan avsevärt." Enligt Climate Central får Houston idag 167 procent mer svåra regnfall jämfört med 1950-talet. Läs mer i The Atlantic.