En förstudie av stiftelsen Mistra har visat att det saknas forskning inom underhåll av infrastruktur. Inom framförallt områdena väg, järnväg och VA-system är bristerna så stora att det skapar merkostnader för hela samhället. Nu satsar Mistra nästan 50 miljoner på ett nytt fyraårigt forskningsprogram som ska se hur bristerna ska hanteras.

I Sverige finns ett flertal forskningsprogram som handlar om infrastruktur, men det finns områden där kunskapen brister.

– När vi studerade de program som finns upptäckte vi att frågor som rör underhåll av befintlig infrastruktur är försummade. Därför har Mistras styrelse precis beslutat att vi ska starta ett program med just det i fokus, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

– Vi vill framförallt lyfta fram den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät. Men även infrastruktur i form av vägar och järnvägar kommer att finnas med inom programmet.

Mistra förväntar sig att företag, branschorganisationer och myndigheter skjuter till extra pengar så programmets totalbudget hamnar på närmare 70 miljoner kronor. Såväl hållbarhet som digitalisering ska inkluderas i forskningsprojekten.

Utlysningen pågår fram till i början av december.