Svenska folket tror att de har minskat sin konsumtion under året, men sanningen är den motsatta. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Årets konsumtionsrapport från SOM-institutet visar på stora skillnader mellan faktisk och upplevd konsumtion. Samtidigt som konsumtionen ökat under året med 5,2 procent tror de tillfrågade tvärtemot att de har minskat sin konsumtion med 2,8 procent. Det största glappet finns i kategorin möbler/inredning som ökat med 20,4 procent, medan konsumenterna tror att de minskat konsumtionen i kategorin med 3,5 procent. Genomsnittet spenderar 555 kr per månad på möbler och inredning.

– Detta tyder på en okritisk konsumtion och att svenska konsumenter överlag inte är medvetna om den ökade konsumtionen. Kanske beror detta på att vi idag mer än för två år sedan vill agera hållbart. Istället för att tillskriva vår egen konsumtionsökning som ohållbar, så förnekar vi den, för oss själva och andra. En fullt normal försvarsmekanism, säger John Magnus Roos, fil. dr. i psykologi, forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap i ett pressmeddelande.

Dessutom visat rapporten på en minskad konsumtion av second hand.

Den ökade digitala kartläggningen av kundernas beteende och preferenser, som i sin tur leder till mer individanpassade erbjudanden, lyfts som en av anledningarna till konsumtionsökningen.

Bakgrund: I undersökningen uppskattar ett urval av befolkningen hur mycket de lägger per år på mat, möbler/inredning, hemelektronik och kläder/skor, vilket sedan jämförs med SCB:s försäljningsstatistik utifrån hushållens utgifter i nationalräkenskaperna.