Forskare från SLU har undersökt vilka metoder som ger störst skörd när man odlar korn – i verkligheten. De jämförde en mängd faktorer för att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse för en större skörd.

Både konventionella och ekologiska gårdar ingick i studien. På de konventionella gårdarna spelade mineralgödsel och bekämpningsmedel stor roll för en högre skörd, men inget av det får användas inom ekologisk odling. Istället var en stor variation av grödor viktigt på de ekologiska gårdarna, inklusive en stor andel vall i växtföljden och tillgång till permanent betesmark. – Det finns ekologiska gårdar som sticker ut och har högre skörd, till exempel en gård som använde gödselmedlet Biofer. Det visar att det finns faktorer som gör att ekologiska gårdar kan producera mer, säger Libére Nkurunziza vid SLU:s institution för växtproduktionsekologi, i ett pressmeddelande.
Andra viktiga faktorer var hur lantbrukaren behandlade skörderesterna, applicerade gödsel, bekämpning av ogräs och hur växtföljden såg ut. – Vårt mål är att lantbrukare ska se vad som har funkat för andra och sedan testa det på sin egen gård. I nuläget kan vi inte säga hur man ska göra för att få bra skörd – men man kan säga att dessa variabler är viktiga att studera vidare. Det här är ett sätt för oss att orientera oss, säger Libére Nkurunziza.