Förra året vann Dr Maombi Project som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika. Nu är fem nya finalister utsedda i CIO Awards 2015.

CIO Sweden och Accenture står bakom CIO Awards, där bland annat årets hållbara projekt utses. De hållbara projekten är till stor del baserade på ny teknik, och Johan Magnusson, jury-medlem och forskare på Chalmers och Göteborgs Universitet, menar att att teknisk innovation i denna form kan spela och behöver spela en viktig roll för hållbarhet i framtiden. - När det gäller appar är dessa intimt förknippade med individen, och kommer att utgöra ett viktigt instrument för att stödja beteendeförändringar, säger Johan Magnusson. Årets fem finalister är:
  1. Fortum Värme - Öppen Fjärrvärme Öppen Fjärrvärme tar till vara på spillvärme från bland annat datahallar istället för att den bara ska fläktas ut i luften. Idag är ett tiotal datahallar i Stockholmsområdet är idag anslutna till Öppen Fjärrvärme. Om alla befintliga datahallar i Stockholm skulle återvinna sin restvärme skulle de tillsammans kunna värma 60 000 lägenheter. Om du har överskottsvärme kan du sälja den till Fortum.
  2. Freelway Go En portal där vänner, grannar och lokala företag kan hjälpa varandra med leveranser av varor, gratis och klimatsmart. Du kan också beställa varor från anslutna företag och få dem kostnadsfritt levererade till dig.
  3. Mälarenergi - Greenely Greenely är ett startup-företag som tagit fram en app som mäter elförbrukning och ger tips om hur den kan minskas, helt utan extra hårdvara i hemmet.
  4. Shifo - MyChild System Ett team från Karolinska Institutet ligger bakom MyChild System, som är ett system för sjuksköterskor att registrera sina patienter i. Det underlättar uppföljning av vaccinationsprogram, och kan ta fram rapporter som kan visa beslutsfattare vilka stödinsatser som behövs på olika platser.Det har implementerats på 48 vårdcentraler i Uganda.
  5. Uppsalahem/Ica - Klimaträtt Klimaträtt är en app där man varje vecka får en sammanställning av sina koldioxidutsläpp, genom att man kopplat kontoutdrag, lokaltrafikkort, ICA-kvitton och så vidare till appen. Just nu drivs det som ett pilotprojekt i ett flerbostadshus i Uppsala där målsättningen är att deltagarna ska minska sina co2-utsläpp med 40 procent.

Läs mer här (cio.idg.se)