Enligt en studie gjord av Havs- och Vattenmyndigheten fungerar bara två tredjedelar av de undersökta fiskvägarna i södra Sverige.

Naturliknande fiskvägar i form av omlöp, som en bäck runt hindret, har ökat i omfattning sedan slutet av 1990-talet och är idag den vanligaste formen av nybyggda fiskvägar.

Totalt har Havs- och Vattenmyndigheten besökt 47 naturlika fiskvägar i södra Sverige, där bara 31 fungerade bra. Den viktigaste faktorn visade sig vara hur mycket av flödet som passerade genom fiskvägen, där fiskvägen fungerade bättre ju större andel av vattnet som passerade genom den.

Läs mer här (www.havochvatten.se)