Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det visar en rapport Naturvårdsverket gjort till EU.

– Däggdjur, trollsländor och många kärlväxter klarar sig förhållandevis bra, medan många fjärilsarter och skalbaggar får det svårare att överleva på sikt, säger Mark Marissink, biträdande chef på Naturvårdsverkets Miljöanalysavdelning.

Fjärilar är de enda pollinatörer som bedömts, men Naturvårdsverket kan ändå dra slutsatsen att ekosystemtjänster som pollinering är hotade.

Anledningen till det dåliga tillståndet är ett intensivt fiske och ett ensartat jord- och skogsbruk tillsammans med att biologiskt värdefulla gräsmarker minskat.

Där tillståndet har förbättrats beror det på åtgärder, som att 23 nya Natura 2000-områden tillkommit sedan den senaste utvärderingen för sex år sedan. Hittills har cirka 4000 områden i Sverige skyddats inom Natura 2000-nätverket.

Åtgärdsarbetet måste fortsätta för att kunna vända trenderna i naturen, skriver Naturvårdsverket.