90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt den nyligen publicerade FN-rapporten ”The Global Resources Outlook”.

Sedan 70-talet har materialutvinning och konsumtionen av naturresurser tredubblats. Under perioden har användandet av biomassa för mat, energi och djurfoder ökat från 9 till 24 miljarder ton.

Enligt en av författarna till rapporten är detta inte förvånande.

- Den globala populationen har dubblerats, och den globala BNP har ökat med 400 procent sedan dess, säger rapportförfattaren Izabella Teixeira till tidningen The Ecologist.  

Forskarna menar att de senaste årtiondenas globala BNP-tillväxt hade varit minimal om miljö- och hälsomässiga kompromisser hade räknats in i ländernas BNP.

För att kunna nå FN:s hållbarhetsmål behöver vi enligt rapporten minska ytan betesmark med 30 procent, minska intensivbrukad jordbruksmark med 9 procent, och öka mängden skog med 11 procent till 2060.

För att lyckas krävs effektiv resurshantering och en övergång från ett linjärt till cirkulärt flöde. Det kan ske genom en kombination av längre livstid för produkter, intelligent produktdesign, standardiseringar samt återanvändning, återvinning och återproduktion.

Med rätt resurseffektivitet och policys för hållbar konsumtion och produktion visar modeller att vi till 2060 kan minska växthusgaserna med 90 procent, jämfört med "business as usual".

Läs rapporten här