En avhandling från Lunds universitet har visat att gifter i kosten kan påverka spermieproduktionen.

Nyligen skrev Extrakt om en amerikansk studie som visade att bekämpningsmedel i mat kan halvera mäns spermieproduktion. Nu har det kommit fler rön. I den nya studien undersöktes män från flera länder med olika kostvanor. Undersökningen visade att gifter i kosten påverkade kromosomfördelningen i spermiecellerna, och rubbade jämvikten mellan Y- och X-kromosombärande spermieceller. Det verkade däremot bara gälla när män upp till 20-årsåldern exponerats. – Det finns stora kunskapsluckor kring hur miljögifter påverkar vår reproduktion. Men tidigare resultat visar att mannens reproduktionsmaskineri är extra känsligt för hormonstörande gifter när det ännu är under utveckling, medan det hos äldre män inte rubbas lika lätt, förklarar Linus Kvist, doktorand vid institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. I avhandlingen bekräftades också att rökning påverkar mäns fertilitet negativt.

Läs mer här (www.lu.se)


Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.