I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Märkningsprojektet är det första i sitt slag i Skandinavien. Om ett år kommer de avancerade sändarna att kunna leverera information vart tonfiskarna varit.

– Den lyckade märkningen av blåfenad tonfisk i Västerhavet ger nu en möjlighet att få ökad kunskap om dessa havens giganter som kan bidra till en långsiktigt hållbar förvaltning av bestånden framöver. Mer information om vad som sker i våra hav och varför är nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden och nyttjandet av havets resurser, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande. Samtidigt samlades DNA-prov in som kommer att visa om våra nordliga tonfiskar ursprungligen kommer från beståndet som leker i Medelhavet eller i Mexikanska golfen.
– Projektet är oerhört lyckat. De märkta fiskarna kommer att bidra med information om vandringsmönster och genetik som är fundamental för den framtida förvaltningen av blåfenad tonfisk. Bestånden har växt till sig de senaste åren och chanserna att vi ska kunna se tonfisk i skandinaviska vatten framöver är goda, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), som lett den svenska delen av projektet.