Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Sommartemperaturerna var i genomsnitt två grader över normalt i norra delarna av landet, och tre grader över normalt i södra. - Extremvärmen i år motsvarar vad som kan vara normala sommartemperaturer i slutet av seklet, säger Elin Sjökvist, klimatexpert vid SMHI i en nyhet. SMHIs framtidsanalys gäller i ett scenario där världens totala utsläpp av växthusgaser begränsas, men om utsläppen fortsätter öka hamnar uppvärmningen i landet på tre till sju grader. - Det här visar tydligt att det är av största vikt att utsläppen minskar. Men det stryker också under att vi måste rusta oss för ett förändrat klimat. Hela samhället behöver arbeta med klimatanpassning, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.