I en ny studie hittades 57 olika bekämpningsmedel i Europeiska honungsbin. Genom en ny metod för att upptäcka gifter i bin hoppas forskarna kunna förstå bidöden – och hitta strategier för att rädda dem.

Flera studier har kopplat den globala minskningen av bin till bekämpningsmedel, och EU förbjöd nyligen användandet av bekämpningsmedlen neonikotinoider i grödor som är attraktiva för bin. Men relationen kan vara mer komplex än att förbjuda en viss typ av bekämpningsmedel vilket har lett till att forskare från Nationel Veterinary Research Institute i Polen har använt en metod för att undersöka 200 bekämpningsmedel i bin samtidigt. Vanligtvis används metoden för att undersöka bekämpningsmedel i mat. De undersökte 70 olika incidenter då honungsbin blivit förgiftade, och hittade 57 olika bekämpningsmedel i insekterna. - Det här är bara början av vår forskning kring bekämpningsmedels påverkan på honungsbins hälsa. Incidenter när honungsbin förgiftas är bara toppen av isberget. Även vid väldigt låga nivåer kan bekämpningsmedel försvaga binas försvarssystem, vilket tillåter parasiter och virus att döda kolonin, säger Tomasz Kiljanek, huvudförfattare för studien. 98 procent av de testade bekämpningsmedlen är tillåtna i EU.

Läs mer här (www.sciencedaily.com)


Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Göran Rönning skriver:

    Helt klart intressant.
    vilda bin, humlor och andra pollinerare behöver också gamla murkna träd i skogen, andra insekter skapar också mulm i dessa murkna träd i skogslandskapet. Men – tyvärr hamna dessa viktiga träd för den biologiska mångfalden i skogslandskapet i skogsbrukets flisdepåer, i dessa flisdepåer mals träder ner till flis. Mellanskog har minst 5 st jätteanläggningar där dessa flisar upp dessa träd, som skulle ha stått kvar som naturvårdshänsyn. För vidare information: läs ArtDatabankens populärbiologiska tidskrift Fauna & flora årg .110:4, 2015