Ny teknik framställs ofta som lösningen på flera miljöproblem. Men företagens drivkraft för att ta fram ny miljöteknik handlar oftast inte om att rädda miljön eller ens att öka omsättningen, utan om att förbättra sitt rykte.

Det är SCB som har frågat företag som bedriver innovationsverksamhet om deras arbete med miljöinnovationer. Totalt har 9348 företag (87 procent svarade) fått frågor bland annat om vilka miljöinnovationer de har tagit fram och varför. Drygt hälften, 53 procent, har under perioden 2012-2014 tagit fram en miljöinnovation. Det kan handla om att förbättra en produkt eller en process, trimma en organisation eller ta fram en miljövänligare marknadsföringsmetod. Den vanligaste miljövinsten var en minskad energiförbrukning eller lägre utsläpp av koldioxid. Det finns en mängd olika skäl till varför ett företag genomför en förbättring som gynnar miljön. Väldigt få, fem procent, hade satt igång sitt innovationsarbete som ett resultat av offentliga anslag eller bidrag. Den största drivkraften är att förbättra företagets rykte, 30 procent av företagen angav att det hade stor betydelse. Ryktets betydelse avtar dock med företagets storlek. För de minsta företagen är ryktet det viktigaste skälet medan de medelstora till lika stor andel angav miljöföreskrifter som skäl. Bland de största företagen är det främsta skälet att man tror att det finns en efterfrågan på marknaden för den typen av produkter och tjänster.

Läs mer här (www.scb.se)