För att kunna minska spridningen av mikroplaster behövs mer forskning och kunskap. Det fastställs i en rapport som Naturvårdsverket lämnade till regeringen förra veckan. 

Slitage av däck och vägar, konstgräsplaner, industriell produktion och hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg och nedskräpning är de största källorna till utsläpp av mikroplast i Sverige. Men exakt hur mycket de olika källorna påverkar är ofta svårt att veta. Bristen på data är enligt Naturvårdsverket betydande och osäkerheterna stora. – Rapporten ger en första samlad bild av mikroplasters ursprung i Sverige och spridningsvägar till hav, sjöar och vattendrag. Den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet för att minska mängden mikroplast i hav, sjöar och vattendrag, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. I rapporten är fokus på ökad kunskap och forskning. Bland annat föreslås att VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) ska få ett regeringsuppdrag att ta fram kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken, något som tros vara den största källan till utsläpp.