”Gräv ett grunt hål i vissa av ständerna längs Prince William Sound i Alaska så hittar du fortfarande olja från Exxon Valdez-olyckan 1989”, skriver journalisten och läraren Tim Lydon.

Tim Lydon är bor och undervisar i det olycksdrabbade området i Alaska där oljetankern Exxon Valdez gick på grund 1989. Olyckan ledde till att 42 000 000 liter råolja läckte ut, och endast fem procent lyckades i slutänden saneras.

Bland de omedelbara offren fanns bland annat en kvarts miljon sjöfåglar, 2 800 uttrar, 250 vithövdade havsörnar och 22 späckhuggare.

"Om du flyttar till den här regionen som jag gjorde, kommer du snabbt lära dig att dessa minnen är lika djupt inbäddade i samhället som oljan under stränderna", skriver Tim Lydon i Hakai Magazine.

Lydon skriver samtidigt att mycket av vardagen har återgått till det normala, och att 19 av de 24 arter som listades som skadade på grund av spillet anses vara återhämtade eller sannolikt återhämtade, inklusive havsuttern och den vithövdade havsörnen.

Oljan finns dock fortfarande kvar som ett hot, även om det direkta hotet mot djurlivet verkar avta. Sillen, som både haft ekonomisk och kulturell betydelse, är en av de arter som inte har kommit tillbaka.

Av olyckan kan man enligt Tim Lydon både ta med sig en hoppfullhet om naturens resiliens och en ilska över de långvariga skadorna. Dessutom menar han att olyckan borde ses som ett bevis på hur brådskande det är röra oss mot en framtid av ren energi.

Artikeln skrevs även om i Natures briefing.