Som första land har Finland utarbetat en färdplan för en hållbar plastekonomi. Av mer än hundra olika förslag har finska regeringen valt ut åtgärder som ska bidra till förbättrad plasthantering.

”Finlands färdplan för plast kan fungera som vägvisare för andra stater, eftersom den är den första i sitt slag. Det viktigaste i utarbetandet och genomförandet av färdplanen är vikten av sektorsövergripande samarbete. Allas insatser behövs i genomförandet”, säger riksdagsledamot Hanna Kosonen, som är ordförande för den samarbetsgrupp som utarbetat färdplanen, på miljöministeriets hemsida. Miljöministeriets överdirektör Tuula Varis menar att såväl konsumenter som företag, forskning, innovationer, teknik, lagstiftning och politik behövs för att tackla problemet. ”Finland har möjlighet att vara en vägvisare på detta område. Vi har förnybara råvaror och starkt kunnande om biomaterial. Genom tätare samarbete samt ny forskning och innovationsverksamhet kan vi hitta kostnadseffektiva och skalbara lösningar som är användbara inom industrin”,  säger näringsminister Mika Lintilä. Gruppen bakom färdplanen föreslår bland annat:
  • En utredning av plastskatt
  • Ökat antal insamlingsplatser för plastavfall
  • Ökad konsumentinformation
  • Att städer och evenemangsarrangörer ingår avtal om att minska användningen av engångsförpackningar och undvika onödig förpackning av varor.
Ett av målen i färdplanen är att bättre kunna identifiera plaster i byggnader och förbättra sorteringen av plastavfall på byggarbetsplatser. Ett annat mål är att återvinningen av jordbruks- och trädgårdsplaster ska effektiviseras och att plasterna ska ersättas genom biologiskt nedbrytbara material. För varje åtgärd i färdplanen har genomförare och samarbetspartners utsatts. Intressegrupper, medborgare och företrädare för ministerier, forskningsinstitut, organisationer och näringsliv har deltagit i arbetet.