Den första juli träder ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter i kraft. Nu varnar kemikalieinspektionen att förbudet behöver utökas.

För två år sedan uppmanade forskare att regeringen skulle förbjuda mikroplast i kosmetika, och i sommar blir förbudet verklighet. Enligt Kemikalieinspektionen, som har undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av det kommande förbudet, behöver förbudet utökas till EU-nivå. – Arbetet på EU-nivå har potential att leda fram till tydliga och enhetliga regler som bidrar till att skydda miljön mot utsläpp av mikroplast. Vi kommer att medverka aktivt i arbetet med att ta fram underlag för en EU-reglering, säger Dag Lestander, utredare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. Kemikalieinspektionens rapport innehåller även förslag på ett utökat förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som idag inte omfattas av regleringen, som vissa hudkrämer, solkrämer och smink som läppstift, mascara och puder. Myndigheten uppskattar att dessa produkter årligen släpper ut mellan 0,2 till 4,4 ton mikroplast i vattenmiljön. Läs rapporten: Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter
När mikroplast hamnar i sjöar och hav finns det risk för negativa effekter på exempelvis musslor, kräftdjur och fiskar. När de vattenlevande djuren får i sig mikroplast kan det leda till minskat födointag, inflammationer och försämrad lagring av energi. Mikroplasten kan också innehålla farliga ämnen som riskerar att tas upp av vattenlevande organismer.