Består framtidens tallrikar av 3D-printade insekter? Det ska Örebro universitet undersöka.

Insektsmjöl, gräs och alger. Det är saker som ska undersökas i projektet Måltidslaboratoriet, om framtidens mat och 3D-printing. – Det handlar om att kartlägga förutsättningarna för storskalig insektsodling, 3D-printning av mat och förpackningar, något som inkluderar forskare från fler institutioner och näringslivet, säger projektledaren Annika Grälls till forskning.se. Bakgrunden till projektet är att den växande befolkningen, ett allt hårdare tryck på naturresurserna och klimatförändringarna utmanar vårt nuvarande sätt att leva. Insekter är ofta både nyttiga och miljömässigt hållbara vilket gör dem till ett bra substitut till mer miljöovänligt kött.

Läs mer här (www.forskning.se)