Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut.

Ny forskning visar att olika problem krävde olika typer av samarbeten. Till exempel visades att om det fanns en risk att en aktör skulle åka snålskjuts på en annan aktörs arbete behövde aktörerna vara tätt sammankopplade, och om det var ett tillfälligt miljöproblem var det mest effektivt att ha tydligt utpekade koordinatörer och ledare.

Forskningen är viktig för att bättre förstå hur aktörer, både som grupp och individer, agerar när de konfronteras med olika miljöproblem.

"Samverkan som förvaltningsform lyfts ofta fram som lösningen för olika miljöproblem. Det kan till exempel handla om att minska risken för att överutnyttja lokala fiskbestånd genom förbättrad samverkan i lokala fiskesamhällen, eller att få stater att enas om åtgärder för att minska koldioxidutsläpp. Men vi vet inte så mycket om hur samverkan i miljöfrågor fungerar i en komplex verklighet där olika aktörer vill olika saker, där olika miljöproblem beror av varandra, där aktörer har olika möjligheter att påverka, och om samverkan i slutändan leder till en bättre miljö".

Det säger Örjan Bodin, lektor vid Stockholm Resilience Centre, som forskar tvärvetenskapligt om olika miljöproblem och hur de bättre kan hanteras.

Läs artikeln i tidsskriften Science här.