Sedan i år har länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva arter. Trots det nya uppdraget har inga extra resurser tillsatts i budgeten.

- Att utrota växter blir ett ofattbart stort uppdrag - och vi har inga pengar, säger Lars Lustig, länsråd på Västerbottens länsstyrelse, till Norran.

Lars Lustig menar att uppdraget om invasiva växter bara är ett av många exempel på nya åtaganden som länsstyrelser får, utan extra pengar för att jobba med frågan.

- Ska vi jobba med den frågan måste vi få ett särskilt sakanslag som är destinerat till just de åtgärderna. Annars måste vi ta pengarna från vårt ramanslag, som vi tycker är för litet redan nu, säger Lars Lustig.

Enligt Peter Jonsson, biträdande chef på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Västerbotten, kan länet i nuläget ha koll på rapporterna som kommer in och kan vid behov åka ut och göra artbestämningar.

- I övrigt måste vi vänta till vi får särskilda pengar. Kanske kan det komma med i statsbudgeten för 2020, det beror på vad politikerna vill prioritera, säger Peter Jonsson till Norran.

Naturvårdsverket har skapat en ny hemsida där man kan anmäla om man sett de invasiva arter.