VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Studien visade att energiförbrukningen minskar rejält och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Riksdagens mål om en transportsektor som är oberoende av fossila bränslen till år 2030 innebär att vi måste tänka i nya banor när det gäller transportsektorn. För att nå målet kan ett sätt vara att elektrifiera fordonsflottan, och elväg skulle kunna vara en av lösningarna framåt. – Resultatet visade att förarna inte upplevde några större skillnader att köra på elväg jämfört med vanlig väg. Ett fåtal förare upplevde en något ökad olycksrisk och risk att förlora kontrollen över fordonet på elväg, men körbeteendet påverkades inte i någon större utsträckning, säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI. Dessutom minskade energiförbrukningen med cirka 35 procent för hybridfordonet på elväg, jämfört med ett traditionellt fordon på vanlig väg. Enligt VTI har det varit stort intresse för elvägsprojektet, och nu är tanken att demonstrationsmiljön ska användas för fortsatt utveckling och utvärdering av elvägstekniker och fordon som kör på elvägar.

Läs mer här (www.vti.se)