Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras, visar ny forskning.

Efter inbördeskriget som rasade i Mocambique mellan 1977 till 1992 hade djur- och växtlivet påverkats markant. Leoparder, hyenor och afrikanska vildhundar hade alla utplånats, medan flockar av växtätare, bland annat antilopsorten buskbocken, återhämtade sig kraftigt.

“Det [historien] är tragiskt, men samtidigt får vi möjligheten att studera hur beteenden och ekologi förändras när rovdjur tas bort”, säger Robert Pringle, huvudförfattare av rapporten i ett pressmeddelande.

Ryan Long, assisterande professor vid Universitetet i Idaho, deltog också i projektet.

“Vårt arbete visar verkligen på vikten av topp-predatorer, som minskar globalt. Rovdjur influerar ekosystem på komplexa vis som går långt över att bara döda och äta andra djur. Men det kan vara riktigt utmanande att få experimentella bevis på den sortens effekter i system med större däggdjur”, säger han. 

Han menar att studien ger stöd för att stora växtätare förändrar sitt beteende på grund av rädslan för rovdjuren, och att förändringen även påverkar växterna de behöver för att överleva. Historiskt sett så begränsade rovdjuren växtätarnas utbredning i parken, vilket skyddade många växter från att betas. 

Under experimentet spelades det bland annat upp ljud och luktprover från leoparder som placerades ut. Trots att inga buskbockar dödades, kunde man se att deras beteende ändrades. Från att ha betat ute på de öppna slätterna, började de röra sig mer inne bland träden. Atkins drog slutsatsen att det är själva rädslan för rovdjuren, inte det faktiska dödandet, som förändrar djurens beteende.  

“Det är ovanligt att ha så många olika komponenter av näringskedjans interaktioner kvantifierade. Deras forskning gör ett bra förberedande arbete så att det går att förutse hur ekosystemet reagerar när rovdjur återintroduceras i parken, kommenterar Laura Prugh, professor vid Washingtons universitet, som inte deltog i studien i pressmeddelandet.  

Studien publicerades i tidskriften Science.