”All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten”, säger professor Johan Rockström. Han är nu aktuell med ny kokbok tillsammans med kocken Malin Landqvist och doktoranden Victoria Bignet.

Johan Rockström, kocken Malin Landqvist och Victoria Bignet har gett ut kokboken ”Eat good – recept som förändrar världen”. Boken tar hänsyn till ingrediensernas klimatpåverkan, effekter på biologisk mångfald, vattenåtgång, gödselberoende och markanvändning.

– All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten. Mat är den enskilt största utsläppskällan av växthusgas, den enskilt största konsumenten av färskvatten och den enskilt största orsaken till övergödning, vilket vi känner av väldigt starkt här i Sverige med världens sjukaste innanhav, Östersjön. Jordbruksutvecklingen är också den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald, säger Johan Rockström till DN.

I boken finns 70 recept, en del med frågor och svar och flera kapitel om mat, hållbarhet och hälsa. Små mängder fisk och vilt- och naturbeteskött finns bland recepten som domineras av växtbaserad kost.