April blev den 400:e månaden i rad med högre medeltemperaturer än under 1900-talet.

Amerikanska NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, är ett vetenskapligt organ som tar fram information om bland annat ekosystem, väder, vatten och klimat. Nu har de sett 400 månader i rad med högre globala medeltemperaturer än snittet under 1900-talet. Årets apriltemperatur blev den tredje högsta aprilmätningen sedan mätningarna började år 1880, med 0,83 grader högre än 1900-talets medeltemperatur för aprilmånaderna. Bara aprilmånaderna under 2016 och 2017 har varit varmare, och nio av de tio varmaste aprilmånaderna sedan 1880 har uppmätts efter 2005, skriver NOAA.