FN:s nya hållbarhetsmål sätter ribban högt. Ett av målen säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2030 – men är det möjligt? Ja, menar forskaren Richard Pearson.

Richard Pearson är forskare i biologisk mångfald vid University College i London. Efter kritik mot de nya milleniemålen bestämde han sig för att besvara frågan om vi kan stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030. Svaret är att det inte är lätt, men att det går. Idag är ungefär 30 procent av de kända arterna rödlistade, och enligt en rapport publicerad i Science förra året håller vi på att missa tidigare satta mål om biodiversitet. Men Pearson menar att mycket tyder på att trenden börjar vända och att många av de utrotningshotade arter vi har idag går att rädda. Skyddade områden världen över blir större, hållbarhetsarbeten i industrin blir bättre och folks medvetande kring frågan ökar. Det är också en positiv trend för 1000 fåglar och däggdjursarter på norra jordklotet. Tiden har inte runnit ut än, och trots att det krävs stora satsningar är Richard Pearson positiv.

Läs mer här (theconversation.com)