En forskargrupp har kartlagt hur insekter läser av temperatur och luftfuktighet för att överleva. Upptäckten kan bli grund för bättre bekämpning av sjukdomsspridande myggor.

Forskare vid Northwestern University har tillsammans med forskare vid Lunds universitet kartlagt hur insekter för vidare information om temperatur och luftfuktighet från celler i antennerna till sina hjärnor. – Man kan beskriva det som ett sjätte sinne eller att insekterna har en karta i hjärnan som läser av både temperatur och luftfuktighet. När det blir riktigt varmt och torrt försöker de ta sig någon annanstans. Hög temperatur och torka är mycket farligare för insekter än fukt och lite lägre temperatur, säger Marcus Stensmyr, universitetslektor vid biologiska institutionen, Lunds universitet i ett pressmeddelande. De nya resultaten är generella för insekter och gäller även myggor, vilket förhoppningsvis kan leda till bättre bekämpning av malariamyggan. – Kan vi slå ut vissa nervceller i deras hjärnor så öppnar det nya dörrar för myggbekämpningen. Om bekämpningen blir effektivare går det att komma tillrätta med insektsburna sjukdomar på ett helt annat sätt än i dag, säger Marcus Stensmyr. Resultaten publicerades nyligen online och i Current Biology.