I tidningen Science presenterar en internationell grupp forskare ”Global Carbon Law” – vilket enligt huvudförfattaren Johan Rockström kan ge oss chans att nå Parisavtalet.

Global Carbon Law är en plan för att halvera utsläppen varje årtionde. I en krönika i Dagens Industri skriver forskaren Johan Rockström att vi kan lyckas - om vi vill.

  1. Vi måste böja den globala utsläppskurvan av koldioxid från fossila energikällor senast 2020 och sedan rusa ned för en kurva där vi minskar utsläppen med 6–7 procent per år, för att nå en fossilfri världsekonomi 2050–2060. Men detta räcker inte.
  2. Vi måste omvandla jordbruket från att vara världens enskilt största källa av växthusgaser till att bli en av världens största sänkor av växthusgaser. Men detta räcker inte.
  3. Vi måste sköta alla kvarvarande naturliga ekosystem så att de fortsätter att ta upp och lagra koldioxid. Men inte ens detta räcker.
  4. Vi måste börja investera i och skala upp teknologier för koldioxidavskiljning från kraftverk och genom biomassa. Detta måste ske fort.

Även om allt det här sker säger forskaren att vi trots allt bara har 66 procents chans att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Men utvecklingen är redan på väg.

- Om vi fortsätter som i dag slår vi ut kol i världen under tidigt 2030-tal och olja cirka 2040, för att nå en helt fossilfri värld 2050, skriver Johan Rockström.

Läs mer i tidningen Science